Ảnh hưởng của nước, độ ẩm và nhiệt độ tới việc trồng rau sạch
21:03 25/06/2018
Trên thực tế, sự sinh trưởng và sự phát triển của việc trồng rau sạch phụ thuộc vào cấu trúc di truyền của nó và vào các yếu tố khác của môi trường như nước, độ ẩm, nhiệt độ…

1. Nước tưới

Thành phần hóa học trong rau chiếm phần lớn là nước, lên đến 90%, do đó lượng nước cây hấp thụ vào trong tự nhiên là rất lớn. Nước còn là môi trường sống của một số loại rau như rau muống, rau cần…. Nước là nơi chất khoáng hoà tan được rễ hút trực tiếp vào nuôi cây. Để có năng suất rau cao, người trồng cần đảm bảo lượng nước đủ theo nhu cầu của từng loại rau. Nơi trồng rau sạch phải gần nguồn nước đảm bảo, được lấy từ giếng khoan, ao hồ có nước lưu thông.

Không được dùng nước tưới từ hệ thống chất thải sinh hoạt, nước từ các bệnh viện, các khu công nghiệp chưa được qua hệ thống xử lý. Nước tưới bẩn không chỉ làm rau bị chết mà còn gây độc hại tới sức khỏe cho người tiêu dùng.

2. Độ ẩm

Độ ẩm trong không khí, trong đất có tác động trực tiếp đến các giai đoạn sinh trưởng của cây như sự nảy mầm, ra hoa, kết hạt, thời gian chín quả, chất lượng rau, sản lượng, sinh trưởng dinh dưỡng, phát sinh sâu bệnh và bảo quản hạt giống.

Cây yêu cầu về đất trồng rau phải có độ ẩm thích hợp. Đảm bảo sức giữ nước của đất phải bé hơn sức hút nước của cây và có tính thấm nước tốt để độ ẩm đó nhanh chóng chuyển đến cung cấp cho cây. Độ ẩm đất thích hợp trong tầng đất bộ rễ hoạt động thay đổi theo yêu cầu sinh lý của từng loại cây trồng qua các thời kỳ sinh trưởng khác nhau.

Giới hạn của độ ẩm thích hợp thường trùng với độ chứa ẩm tối đa của đất. Phụ thuộc chủ yếu vào thành phần cơ giới và kết cấu đất, nằm trong phạm vi từ 70 – 85%.

Giới hạn dưới thích hợp dao động xung quanh độ ẩm là từ 60 – 70% độ chứa ẩm tối đa của đất.

3. Nhiệt độ

Đây là yếu tố quan trọng nhất trong quá trình sinh trưởng và sự phát triển của cây rau. Nhiệt độ chính là tác động tạo nên các vùng khí hậu khác nhau trên trái đất và từ đó có các loại rau riêng biệt cho từng vùng. Mỗi loài rau đòi hỏi phải có nhiệt độ thích hợp để sống. Một số loài rau sinh trưởng tốt ở nhiệt độ < 5ºC, đem trồng vào mùa nóng sẽ ngừng sinh trưởng. Các loại rau như bắp cải, su hào, cải trắng, củ cải phát triển tốt ở ngưỡng 13 – 15°C, cao nhất lên đến 27°C, nếu nhiệt cao hơn cây sẽ chết. Các loại rau xà lách cuốn, rau diếp, ngò tây, cải canh thường phát triển tốt ở 16°C, có thể chịu được khi nhiệt độ xuống 7°C. Các loại đậu đỗ, bầu bí, ớt, cà chua phát triển ở 15 – 30°C.

Nhiệt độ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sự nảy mầm của hạt, ví dụ hành có thể nảy mầm ở nhiệt độ 2°C, cà rốt và các loại cải 5°C, bầu bí nảy mầm ở 35°C. Nhiệt độ còn ảnh hưởng đến sự phát triển, quá trình nở hoa, chất lượng sản phẩm, khả năng bảo quản, thời gian ngủ của hạt và ảnh hưỏng lớn đến sự phát triển của sâu bệnh trên các loại rau.

Appa - Nguồn tổng hợp