Những điều kiện cơ bản để trồng nấm hiện đại hiệu quả cao
20:53 31/05/2018
Trung tâm ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc vừa ứng dụng thành công biện pháp sản xuất nấm theo công nghệ mới đưa năng suất nấm tăng từ 30-40%, giảm 60% chi phí lao động, đảm bảo chất lượng nấm sạch.

Các yếu tố vật lý tác động lên sợi nấm khác với tác động lên sự hình thành quả thể nấm. Tác nhân vật lý ảnh hưởng trực tiếp lên sợi nấm với mức độ khác nhau: mức độ tác động thấp nhất, mức độ tác động tối ưu, mức độ tác động lớn nhất. Những yếu tố tác động trực tiếp lên sự sinh trưởng sợi nấm là nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm và độ thông khí.

Nhiệt độ: Ảnh hưởng trực tiếp đến các phản ứng sinh hóa bên trong tế bào, kích thích hoạt động các chất sinh trưởng, các enzym và chi phối toàn bộ các hoạt động sống của nấm. Mỗi loài nấm có nhu cầu nhiệt độ cho sinh trưởng và phát triển khác nhau. Nhiệt độ nuôi ủ hệ sợi bao giờ cũng cao hơn so với khi nấm ra quả thể vài độ. Nhiệt độ cao hoặc thấp hơn nhiệt độ thích hợp sẽ làm cho hệ sợi nấm sinh trưởng chậm lại hoặc chết hẳn.

Ánh sáng: Không cần cho quá trình sinh trưởng của nấm. Cường độ ánh sáng mạnh kiềm chế sự sinh trưởng của sợi nấm, có trường hợp giết chết sợi nấm. Ánh sáng có thể phá vỡ một số vitamin và enzym  cần thiết, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng bình thường của sợi nấm. Phòng ủ nấm không nên quá tối, sẽ gây trở ngại cho việc phát hiện bệnh và nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho nấm mốc, côn trùng phát triển. Trong giai đoạn nuôi hệ sợi tạo quả thể, ánh sáng có tác dụng kích thích hệ sợi nấm kết hạch (nụ nấm).

Độ ẩm: Hầu hết các loài nấm cần độ ẩm cao. Một số loài thuộc nấm đảm cần độ ẩm thích hợp cho sự sinh trưởng tối ưu của sợi nấm (80 – 90%). Nhưng hầu hết các loài nấm cần độ ẩm để sinh trưởng hệ sợi là 50 – 60% (Flegg, 1962).

Độ thông khí: Hàm lượng O2 và CO2 ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng của sợi nấm. Oxy cần thiết cho việc hô hấp của hệ sợi nấm. Còn nồng độ CO2 tăng cao trong không khí sẽ ức chế quá trình hình thành quả thể nấm.

Ảnh hưởng của pH: Hầu hết các nhóm nấm mọc trên thực vật hay ký sinh thì thích hợp đối với môi trường pH thấp. Các loài nấm mọc trên mùn bã hay trên đất thì thích hợp với môi trường pH trung tính hay môi trường kiềm. Nhưng một số loại nấm có khả năng mọc được ở biên độ pH khá rộng. Một số loài nấm có khả năng tự điều chỉnh pH môi trường về pH thích hợp cho sự sinh trưởng chính chúng

Một số công thức phối trộn nguyên liệu để trồn nấm rơm:

1. Rơm rạ: 60 kg + thân ngô: 30kg +cám gạo: 5kg + vôi: 5kg.
2. Vỏ hạt bông: 60kg + thân ngô: 28kg + super lân: 1kg + bột thạch cao: 1kg
3. Rơm rạ: 1000kg + amonsulphat: 2kg + cám gạo: 200kg + thạch cạo: 10kg + urea: 2kg +
vôi: 10kg.
4. Rơm rạ: 500kg + vôi: 10kg + vỏ hạt bông: 500kg + thạch cao: 10kg.
5. Vỏ hạt bông: 92% + cám gạo: 5% + vôi: 3%.
6. Bông phế liệu: 94% + cám gạo: 3% + vôi: 3%.
7. Bông phế liệu: 3000kg + CaCO3: 120kg + cám gạo: 120kg + bùn ướt: 300kg.
8. Bã mía: 87% + cám gạo: 10% + vôi: 3%.
9. Bã mía: 70% + bột khô dầu: 6% + cám gạo: 5% + bột rơm rạ: 15% + amonsulphat: 15%
+ thạch cao: 1,5% + vôi: 1%.
10. Rơm rạ: 400kg + khô dầu hạt bông: 90kg + urea: 5kg + vôi: 5kg.
11. Rơm rạ khô: 60% + bột rơm rạ khô: 30% + cám gạo: 7% + thạch cao: 1,5% + vôi: 1% +
urea: 0,5%; pH = 7,0 – 7,4.
12. Rơm rạ khô: 30% + bột cỏ: 47% + khô dầu: 10% + cám gạo: 10% + bột thạch cao: 1% +
vôi: 2%; pH = 7,2
13. Bã mía: 45% + cám gạo: 35kg + supe lân: 5kg + vôi: 2,5kg + thạch cao: 5kg.
14. Bã mía: 400kg + bột rơm rạ: 50kg + cám gạo: 40kg + thạch cao: 5kg + vôi: 5kg.